Nieuws

Aanpassing normen noodverlichting wordt in 2019 verwacht

Omgevingswet gaat in 2019 in
De meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. De wet zal dan in 2019 in werking treden. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Bouwbesluit 2012
In Bouwbesluit 2012 zijn diverse NEN-normen rondom noodverlichting opgenomen. Annet van der Horn, Standardization Consultant bij NEN, begeleidt de normcommissie ‘Verlichting’, waarin alle belanghebbende partijen op het gebied van licht en verlichting zijn samengebracht. Van der Horn: “In artikel 6.24 staat onder andere dat een bouwwerk een vluchtrouteaanduiding moet hebben in iedere ruimte waardoor een verkeersroute voert, en in iedere ruimte die bedoeld is voor meer dan vijftig personen. NEN 3011 – waarin NEN 6088 (ingetrokken in januari 2013) – stelt eisen aan de gebruikte kleuren en symbolen (pictogrammen) van vluchtrouteaanduidingen. In NEN-EN 1838 komen eisen aan bod ten aanzien van luminantie en luminantieverhoudingen. Zo moet de luminantie van elk deel van de veiligheidskleur van de vluchtrouteaanduiding minimaal 2 cd/m2 bedragen in alle relevante kijkrichtingen. Verder staat er in dit artikel dat een vluchtrouteaanduiding binnen 15 seconden na de stroomuitval, gedurende ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen van NEN-EN 1838 moet voldoen.”

Verandering normen noodverlichting
Er zullen wel veel veranderingen zijn met de komst van de Omgevingswet. Onder de nieuwe Omgevingswet wordt het Bouwbesluit opgevolgd door het ‘Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl). Wat betreft noodverlichting zullen de normen beter op elkaar afgestemd worden. Van der Horn: “Nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan NEN 3011, waarin noodverlichting genoemd wordt. Voor bestaande bouwwerken gold NEN 6088 (nu ingetrokken). In deze norm stond, in tegenstelling tot NEN 3011, niets over zichtbaarheidseisen. Hiervoor was NEN-EN 1838 nodig. Het Bbl is een mooie gelegenheid om NEN 6088 en NEN 3011 bijeen te brengen.”

Welke normen hebben betrekking op noodverlichting?
– NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek – Noodverlichting. Lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen. Het is een samenhang tussen het meest recente Bouwbesluit en de Arbowet.
– NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Naast technische uitvoeringseisen benoemt deze norm specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.
– NEN 3011: Veiligheidskleuren en veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Bevat de voor Nederland belangrijke delen van NEN-EN-ISO 7010.
– NEN-EN-ISO 7010: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. Beschrijving van veiligheidssymbolen en -kleuren, waaronder het wereldwijd bekende ‘groene mannetje’ (aangewezen vanuit NEN 3011).
– NEN-EN 50172: Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen. Voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie.
– NEN-EN 50171: Noodverlichtingssystemen met centrale voeding. Algemene eisen en definities voor centraal gevoede noodverlichtingssystemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.
– NEN-EN-IEC 60598-2-22: Bijzondere eisen – Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting. Geaccrediteerde keuringsinstanties zoals DEKRA (voorheen KEMA) nemen deze norm als uitgangspunt.
– NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages.
– NEN-EN-IEC 62034: Automatische beproevingssystemen voor batterijgevoede noodverlichting voor vluchtwegen.

 Noodverlichting van Fifty Commerce voldoen altijd aan de nieuwste normen
Door nauw samen te werken met fabrikanten spelen wij snel in om altijd te voldoen aan de nieuwste normen. Goedgekeurde noodverlichting met nederlands, belgisch en euopees vastgestelde normen vind u bij Fifty Commerce (www.led-noodverlichitng.net).

Terug naar overzicht