Wet en regelgeving noodverlichting

Noodverlichting geleverd door led-noodverlichting.net

Noodverlichting geleverd door led-noodverlichting.net is voorzien van alle wettelijk vastgestelde Europeese en Nederlandse normen. Voor de gebruikte pictogrammen, elektronica, accupacks en materialen van led-noodverlichting.net bent u altijd voorzien van de actuele eisen.

Arbo wetgeving noodverlichting

Artikel 3.7  Veilig gebruik van vluchtwegen en nooduitgangen

  • 3.7.5    De vluchtwegen en nooduitgangen die bij het uitvallen van de verlichting slecht zichtbaar zijn, zijn voorzien van een adequate noodverlichting. (Vluchtwegverlichting)
  • 3.7.6    De vluchtwegen, de deuren en poorten op het traject van de vluchtwegen alsmede de nooduitgangen zijn gemarkeerd door signalen die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde. (Vluchtwegaanduiding)

Artikel 3.9  Noodverlichting

Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van het kunstlicht aan bijzondere gevaren zijn blootgesteld, zijn voorzien van een adequate noodverlichting (verlichting van werkplekken met verhoogd risico en antipaniek verlichting).

Arbo Beleidsregels, 3.9 Noodverlichting

1. Om aan het gestelde in artikel.3.9 en artikel 3.7, vijfde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit te voldoen, bedraagt de verlichtingssterkte van de noodverlichtingsinstallatie op arbeidsplaatsen en op vluchtwegen minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot één uur daarna.

2. Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichtingsinstallatie zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.

Nieuwe NEN Norm

De norm NEN 6088 is in januari 2013 vervallen. De aanleiding hiervoor is dat er een wereldwijde norm voor grafische symbolen is vastgesteld. De nieuwe norm heet de NEN-EN-ISO 7010, deze norm bestaat voor de helft uit een vluchtend mannetje en een deur en voor de andere helft uit een grote pijl. Deze grote pijl zorgt voor meer duidelijkheid en is de wereldwijde standaard geworden. De nieuwe norm voor het welbekende hoefijzer is een vluchtend mannetje met deur en een pijl naar boven geworden. Voor kleine aanpassingen aan bestaande systemen kunnen de ‘oude’ pictogrammen nog worden gebruik. Voor nieuwbouwprojecten geldt sinds begin 2013 de nieuwe norm als standaard.

Bron: http://www.kenniscentrumnoodverlichting.nl/